საქართველოს ეკლესიის საჭეთმპყრობელნი
საქართველოს ეკლესიის საჭეთმპყრობელნი
ქართლის (მცხეთის) ეპისკოპოსები და კათოლიკოსები


† იოანე I – ქართლის პირველი ეპისკოპოსი. დაახ. IV ს-ის 20-60-იანი წლები
† იაკობი – დაახ. IV ს-ის 60-70-იანი წლები
† იობი – დაახ. IV ს-ის 70-90-იანი წლები
† ელია – დაახ. IV ს-ის 90-იანი წლებიდან V ს-ის დასაწყისამდე
† სვიმონ I – დაახ. V ს-ის დასაწყისი – 20-იანი წლები
† მოსე – დაახ. V ს-ის 20-იანი წლებიდაახ. V ს-ის 20-იანი წლები
† იონა – დაახ. V ს-ის 20-იანი წლები
† იერემია – დაახ. V ს-ის 20-იანი წლების ბოლო
† გრიგოლ I – დაახ. V ს-ის 20-30-იანი წლები
† ბასილ I – დაახ. V ს-ის 30-იანი წლები
† მობიდანი – დაახ. V ს-ის 30-იანი წლების ბოლო
† იოველ I – დაახ. V ს-ის 40-იანი წლები (ვახტანგ გორგასლის მეფობის დასაწყისი)
† გლონოქორ – დაახ. V ს-ის 40-იანი წლები (მეფე მირდატის დრო)
† მიქაელ I – V ს-ის 50-იანი წლებიდან 60-იანი წლების ბოლომდე
† პეტრე I – ქართლის პირველი კათოლიკოსი. დაახ. V ს-ის 60-იანი წლებიდან
† სამოელ I – VI ს-ის დასაწყისი
† გაბრიელ I – დაახ. 505-507 წწ.
† თავფაჩაგ (თავფეჩაღ) I – დაახ. VI ს-ის 10-იანი წლები
† ჩიმაგა (ჩერმაგ) I – დაახ. VI ს-ის 10-იანი წლების მეორე ნახევრიდან 20-იან წლებამდე
† საბა (დასაბია) I – დაახ. VI ს-ის 20-30-იან წლები
† ევლალე (ევლათი, ევლავიოს) I – VI ს-ის 30-იან წლები
† მაკარი – დაახ. VI ს-ის 30-იანი წლების ბოლო
† სამოელ II – დაახ. VI ს-ის 40-60-იანი წლები
† სვიმონ II (სვიმონ-პეტრე) – დაახ. VI ს-ის 60-70-იანი წლები
† სამოელ III – დაახ. 575-582 წწ.
† სამოელ IV – დაახ. VI ს-ის 80-90-იანი წლები
† ბართლომე – VI ს-ის 90-იანი წლების ბოლო
† კირიონ (კირონ) I – დაახ. 599-614/16 წწ.
† იოანე II – დაახ. VII ს-ის 20-იანი წლების ბოლო
† ბაბილა – დაახ. VII ს-ის 30-იანი წლების დასაწყისი
† თაბორი – დაახ. VII ს-ის 30-იანი წლები
† სამოელ V – დაახ. VII ს-ის 30-იანი წლების ბოლო – 40-იანი წლების დასაწყისი
† ევნონ – დაახ. VII ს-ის 40-იანი წლები
† თავფაჩაგ II – დაახ. VII ს-ის 50-60-იანი წლები
† ევლალე II – დაახ. 664-668 წწ.
† იოველ II – დაახ. 668-670 წწ.
† სამოელ VI – დაახ. 670-677 წწ.
† გიორგი I – დაახ. 677-678 წწ.
† კჳრიონ II – დაახ. 678-683 წწ.
† იზიდ-ბოზიდი – დაახ. 683-685 წწ.
† თეოდორე I – დაახ. 685-689 წწ.
† პეტრე II – დაახ. 689-720 წწ.
† მამაჲ – დაახ. 720-744 წწ.
† იოანე III – VIII ს-ის 40-60-იანი წლები
† გრიგოლ II – დაახ. 760-767 წწ.
† კლემენტოსი – VIII ს-ის 70-იანი წლები
† სარმეანე – VIII ს-ის 70-იანი წლები
† თალალე – VIII ს-ის 70-იანი წლების ბოლო
† მიქელ II – დაახ. 774-780 წწ.
† სარმეანე – VIII ს-ის 70-იანი წლები
† თალალე – VIII ს-ის 70-იანი წლების ბოლო
† მიქელ II – დაახ. 774-780 წწ.
† სამოელ VII – დაახ. 780-784 წწ.
† კირილე I – დაახ. 781-802 წწ.
† გრიგოლ III – დაახ. 802-814 წწ.
† სამოელ VIII – დაახ. 814-826 წწ.
† გიორგი II – დაახ. 826-838 წწ.
† გაბრიელ II – დაახ. IX ს-ის 30-50-იანი წწ.
† ილარიონი – დაახ. IX ს-ის 50-იანი წლების ბოლო
† არსენ I დიდი (საფარელი) – დაახ. 860-887 წწ.
† ევსუქი – დაახ. 887-914 წწ.
† ბასილ II – დაახ. 914-930 წწ.
† მიქელ III – დაახ. 930-947 წწ.
† დავით I – დაახ. 947-955 წწ.
† არსენ II – დაახ. 955-980 წწ.
ერთიანი საქართველოს კათოლიკოსები და კათოლიკოს-პატრიარქები
† იოანე IV (ოქროპირი) – დაახ. 980-1001 წწ.
† სჳმონ III – დაახ. 1001-1010 წწ.
† მელქისედეკ I – დაახ. 1010-1033 წწ.
† იოანე V (ოქროპირი) – დაახ. 1033-1049 წწ.
† ექვთიმე I – 1049-1955 წწ.
† ევსტათი – ზეობის წლები უცნობია
† გიორგი III (ტაოელი) – XI ს-ის 50-60-იანი წლები (მეფე ბაგრატ IV-ის დროს)
† გაბრიელ III (საფარელი) – დაახ. 1065-1080 წწ. (ბაგრატ IV-ის და გიორგი II-ის ხანა)
† დიმიტრი – დაახ. 1080-1090 წწ.
† ბასილ III – დაახ. 1090-1100 წწ. (მეფე დავით აღმაშენებლის თანამედროვე)
† იოანე VI – XII ს-ის პირველი მეოთხედი (მეფე დავით აღმაშენებლის თანამედროვე)
† სჳმონ IV (გულაბერისძე) – XII ს-ის მეორე მეოთხედი
† საბა II – დაახ. XII ს-ის 40-50-იანი წლები (მეფე დემეტრე I-ის თანამედროვე)
† ნიკოლოზ I (გულაბერისძე) – დაახ. XII ს-ის 50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან
† მიქელ IV – 1178-1187 წწ.
† თეოდორე II – დაახ. 1188-1204/1205 წწ. (თამარ მეფის თანამედროვე)
† ბასილ IV – დაახ. 1204/1205 წ.
† იოანე VII – დაახ. 1205/1206-1210 წწ. (თამარ მეფის თანამედროვე)
† ეპიფანე (ეტიფანე) – დაახ. 1210-1220 წწ. (თამარ მეფისა და გიორგი IV-ის თანამედროვე)
† ექვთიმე II – 1220-1222 წწ.
† არსენ III – XIII ს-ის 20-30-იანი წლები
† გიორგი IV – XIII ს-ის 30-იანი წლები
† ნიკოლოზ II – XIII ს-ის 30-იანი წლები
† მიქელ V – XIII ს-ის 40-იანი წლების დასაწყისი
† არსენ IV (ბულმაისიმისძე) – 1241/42-1249/50 წწ.
† ნიკოლოზ III – დაახ. 1250-1282 წლებში
† აბრაჰამ I – დაახ. 1282-1310 წწ.
† ექვთიმე (ეფთჳმე) III – დაახ. 1310-იანი წლებიდან 30-იანი წლების მეორე ნახევრამდე
† ბასილი V – XIV ს-ის 30-60-იან წლებში
† დოროთეოზ I – XIV ს-ის 60-იანი წლები
† შიო I – 1356-1364 წწ.
† ნიკოლოზ IV – დაახ. XIV ს-ის 70-იანი წლები
† გიორგი V – დაახ. XIV ს-ის 80-90-იანი წლები (ბაგრატ მეფისა და გიორგი VII-ის თანამედროვე)
† ელიოზი (გობირახისძე) – XIV ს-ის 90-იანი წლების ბოლოდან 1419 წლამდე
† მიქელ VI – 1419-1426 წწ.
† დავით II (მეფე ალექსანდრე I-ის ძე) – 1425/26-1428 წწ.
† თეოდორე III – დაახ. 1429-1435 წწ.
† დავით III – დაახ. 1435/36-1438/39 წწ.
† შიო II – დაახ. 1439-1443/47 წწ.
† დავით IV (ჭავჭავაძე) – 1443/47-1459 წწ.
† მარკოზი – 1460-1466 წწ. (მეფე გიორგი VIII დროს)
† დავით V – 1466-1479 წწ.
საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქები ერთიანი სამეფის დაშლის შემდეგ
† ნიკოლოზ V – დაახ. 1479-1488 წწ.
† ევაგრე – დაახ. 1488-1492; 1500-1503 წწ.
† აბრაამ II აბალაკი – 1492-1497 წწ.
† ეფრემ I – 1497-1503 წწ.
† დოროთეოზ II – 1503-1505; 1511-1516 წწ.
† იოანე VIII – 1505-1509 წწ.
† დიონოსი (დიონისე) – დაახ. 1510-1511 წწ.
† ბასილ VI – 1517-1528; 1529-1531 წწ.
† მელქისედეკ II (ბაგრატიონი) – დაახ. 1528-1529; 1540-1545; 1548-1552 წწ.
† მალაქია – 1532-1534 წწ.
† გერმანე – დაახ. 1535-1546 წწ.
† ნიკოლოზ VI – დაახ. 1542-1547 წწ.
† სვიმეონ V – 1547-1548 წწ.
† ზებედე I – 1552-1556 წწ.
† დომენტი I – 1556-1560 წწ.
† ნიკოლოზ VII (ბარათაშვილი) – 1561-1584 წწ.
† ნიკოლოზ VIII (ბაგრატიონი) – 1584-1589 წწ.
† დოროთეოზ III – დაახ. 1589-1595 წწ.
† დომენტი II – დაახ. 1595-1610 წწ.
† ზებედე II – 1610-1611 წწ.
† იოანე IX (ავალიშვილი) – 1612-1616 წწ.
† ქრისტეფორე I – 1616-1622 წწ.
† ზაქარია (ჯორჯაძე) – 1623-1632 წწ.
† ევდემოზ I (დიასამიძე) – 1632-1642 წწ.
† ქრისტეფორე II (ურდუბეგისძე-ამილახვარი) – 1642-1660 წწ.
† დომენტი III – 1660-1675 წწ.
† ნიკოლოზ IX (იოთამის ძე ამილახვარი) – 1678-1688; 1692-1695 წწ. (გიორგი XI-ის თანამედროვე)
† იოანე X (დიასამიძე) – 1688-1692; 1695-1700 წწ.
† ევდემოზ II (დიასამიძე) – 1700-1705 წწ.
† დომენტი IV (დამიანე ლევანის ძე ბაგრატიონი) – 1705-1741 წწ.
† ბესარიონ (ბარათაშვილი-ორბელიშვილი) – 1724-1737 წწ.
† კირილე II – 1737-1739 წწ.
† ნიკოლოზ X (ხერხეულიძე) – 1741-1744 წწ.
† ანტონ I (ბაგრატიონი) – 1744-1755; 1764-1788 წწ.
† იოსები (ჯანდიერი) – 1755-1764 წწ.
† ანტონ II (ბაგრატიონი) – 1788-1811 წწ.
აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსები და კათოლიკოს-პატრიარქები
† სვიმეონი – სავარაუდოდ, XI ს-ის ბოლო ან XII ს-ის დასაწყისი
† ნიკოლოზი – XIII ს-ის ბოლო
† დანიელი – XIV ს-ის მეორე ნახევარი
† არსენი – 1390 წ.
† იოაკიმე (იოვაკიმე) – დაახ. XV ს-ის70-იანი წლები
† სტეფანე – 1490-1516 წწ
†. მალაქია I (აბაშიძე) – 1519-XVI ს-ის 40-იანი წლები
† ევდემონ I (ჩხეტიძე) – 1557-1578 წწ.
† ეფთვიმე (ექვთიმე) I (საყვარელიძე) – 1578-1616 წწ.
† მალაქია II (გურიელი) – 1616-1639 წწ.
† გრიგოლ I – 1639 წ.
† მაქსიმე I (მაჭუტაძე) – 1639-1657 წლები
† ზაქარია (ქვარიანი) – 1657-1660 წწ.
† სვიმონი (ჩხეტიძე) – 1660-1666 წწ.
† ევდემონ II (საყვარელიძე) – 1666-1669 წწ.
† ეფთვიმე (ექვთიმე) II (საყვარელიძე) – 1669-1673 წწ.
† დავითი (ნემსაძე) – 1673-1696 წწ
† გრიგოლ II (ლორთქიფანიძე) – 1696-1742 წწ.
† ბესარიონი (ერისთავი) – 1742-1769 წწ.
† გერმანე (წულუკიძე) – XVIII ს-ის შუა წლები†
† იოსები (ბაგრატიონი) – 1769-1776 წწ.
† მაქსიმე II (აბაშიძე) – 1776-1795 წწ.
† დოსითეოსი (წერეთელი) – 1795-1814 წწ.
 სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქები ავტოკეფალიის აღდგენიდან (1917 წ.)
† კირიონ II (საძაგლიშვილი) – 1917 წლის 17 სექტემბრიდან – 27 მაისამდე.
† ლეონიდე (ოქროპირიძე) – 1919-1921 წწ.
† ამბროსი (ხელაია) – 1921-1927 წწ.
† ქრისტეფორე III (ციცქიშვილი) – 1927-1932 წწ.
† კალისტრატე (ცინცაძე) – 1932-1952 წწ.
† მელქისედეკ III (ფხალაძე) – 1952-1960 წწ.
† ეფრემ II (სიდამონიძე) – 1960-1972 წწ.
† დავით VI (დევდარიანი) – 1972-1977 წწ.
† ილია II (შიოლაშვილი) – 1977 წლიდან…